بحران کرونا و کمک تلفنی رایگان من برای شما ایرانیان عزیز

کمک رایگان من برای شما عزیزان در این دوران بحرانی کرونا

بحران کرونا وکمک رایگان تلفنی

  • اگر شما برای دست و پنجه نرم کردن با چالش های موجودی بحران کرونا و یا با مدیریت روابط مختلف شخصی و خصیتی احساس ضعف و ناتوانی میکنید
  •  اگر برای مقابله با ناملایمات و حفظ آرامش و اعتماد به تفس خود، دچار آشفتگی و سر در گمی شده اید
  • اگر مشاجره و درگیری دارید و با شریک زندگیتان نمی توانید صحبت کنید
  • اگر مشکلات جسمی و یا روحی دارید

 

 

 برای غلبه بر بحران کرونا در ماه نوامبر

.در روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 16:00 تا 18:00 در خدمت کسانی هستم که تماس میگیرند

شما میتوانید بطور ناشناس تماس ذگیرید.

صمیمانه با بهترین آرزوها

سهیلا

 Soheila Mojtabaei

 .من روانکاو و مشاور زن و شوهر هستم. کمک می کنم تا با عمق درون خود ارتباط برقرار کنید

deine Muster zu erkennen, eine glückliche Beziehung zu dir selbst und zu deinem Partner zu führen, ohne dich dabei aufzugeben. Eure Beziehung wird von Liebe, Vertrauen, Respekt und Wertschätzung getragen.

 

Tipps und Übungen für mehr Resilienz in der Corona-Krise