Persische Geschichten auf persisch روایات به فارسی

Persische Geschichten …  یکی بود یکی نبود :داستان

Persische Geschichten auf Persisch – für die lieben Iraner werden demnächst hier veröffentlicht.

persische Geschichten-Iran-Schiraz

Das Si-o-seh Pol (persisch سی وسه پل)

Kennst du (Persische) Geschichten?

Schicke deine persischen Geschichten gerne mir zu. Ich freue mich sehr. Vielen Dank!


Persische داستانDer Teufel 

Persische Geschichten auf persisch

شیطان همه جا جار زد که قصد دارد از کار خود دست بکشد

به روایت افسانه‌ها روزی شیطان همه جا جار زد که قصد دارد از کار خود دست بکشد و وسایلش را با تخفیف مناسب به فروش بگذارد. او ابزارهای خود را به شکل چشمگیری به نمایش گذاشت. این وسایل شامل خودپرستی، شهوت، نفرت، خشم، آز، حسادت، قدرت‌طلبی و دیگر شرارت‌ها بود.

ولی در میان آنها یکی که بسیار کهنه و مستعمل به نظر می‌رسید، بهای گرانی داشت و شیطان حاضر نبود آن را ارزان بفروشد …

کسی از او پرسید: این وسیله چیست؟ شیطان پاسخ داد: این نومیدی و افسردگی است .

آن مرد با حیرت گفت: چرا این قدر گران است؟

شیطان با همان لبخند مرموزش پاسخ داد: چون این مؤثرترین وسیله من است. هرگاه سایر ابزارم بی‌اثر می‌شوند، فقط با این وسیله می‌توانم در قلب انسان‌ها رخنه کنم و کاری را به انجام برسانم.

اگر فقط موفق شوم کسی را به احساس نومیدی، دلسردی و اندوه وا دارم، می‌توانم با او هر آنچه می‌خواهم بکنم. من این وسیله را در مورد تمامی انسان‌ها به کار برده‌ام. به همین دلیل این قدر کهنه است


Persische داستان: Angst der Kerze

Geschichten auf persisch

ترس شمع

یکروزی کبریت میره پیش شمع و میگوید: من ماموریت دارم، ترا بسوزانم

شمع ترس برش داشت و گفت: اوه نه، فقط این یک کار را نکن. اگر من بسوزم، روزهای من به آخر میرسد و میمیرم. دیگر کسی زیبایی مرا تحسین نمیکند. و شروع به گریه کرد

کبریت از او پرسید: آیا تو میخواهی در زندگی خود سخت و سرد باقی بمانی، بدون اینکه زندگی کرده باشی؟

شمع با بغض و ترس میگوید: ولی سوختن درد دارد و نیروی مرا میگیرد

کبریت گفت: این حرفت درست است، ولی دقیقا این  سر ماموریت ما در زندگی است، هدف ما این است که روشنائی ببحشیم. کاری که من میتوانم بکنم، خیلی کم است.ولی اگر ترا نسوزانم، زندگی ام مفهوم  خود را از دست میدهد

من برای این هستم که آتش برافروزم،  تو شمع هستی و باید به دیگران روشنایی و گرما ببخشی

درد و رنجی که تو می بری، تبدیل به نور میشود. نیروی تو گم نمیشود، بلکه دیگران آتش ترا حمل میکنند. اما اگر تو ماموریت خود را انجام ندهی، آنوقت  بودن تو با نبودنت فرقی ندارد

شمع فیلتر خود را بالا میگیرد و پر از انتظار میگوید: خواهش میکنم بسوزان مرا


5 Tipps auf Persisch: 

افکار منفی

شما میتوانید افکار منفی خود را کنترل کنید

:اگر شما آگاهانه

ـ   علیرغم بی حوصلگی و اندوه درونتان، سعی در ایحاد قیافه ای دوستانه و چهره ای خندان نمایید. با این کار ایجاد نیروی مثبت و شاد ابی در درون خود میکنید

ـ   ماهیچه های بدن خود را آزاد ول کنید و نفس عمیق (با بازدم طولانی) بکشید، ترس شما تخفیف یافته وشهامت درونی شما افزایش مییابد

ـ  بد نتان  را کشیده ومستقیم نگهدارید، و با نگاه مستقیم با طرف مقابل اتان ارتباط برقرار نموده و با صدای محکم صحبت کنید، احساس قوی بودن و اعتماد به نفس بیشتری خواهثد یافت

ـ   موقعیتهای بیشتر برای خندیدن ایجاد کنید (مانند لطیفه، کارتون، فیلمهای خنده دار)، این عمل سبب ثرشح آنزیمها در مغز میشود (مشابه مرفین) و این شادابی و سرزندگی بیشتری را در شما ایجاد میکند. همچنین خواندن و رقصیدن

ـ   ورزش (مانند دویدن یا تند راه رفتن) را بصورت مستمر (هر روز) انجام دهید و تغذ یۀ سالم داشته باشید، علاوه بر اثر مثبت روی احساس و افکار خود، باعث بهتر شدن ریتم ضربان قلب،  از بین رفتن چربی خون، قویتر شدن ماهیچه های ریه، تراکم بیشتر استخوانها، بالا رفتن قدرت بدنی و عملکرد بهتر مغز و عضلا ت میشود