هراسی از ترسهایت نداشته باش

با ترسهای خود دوستی برقرار کن

ترس میخواهد به ما هشدار دهد که خطر در کمین ما است و ما باید هشیار شویم و خود را نجات دهیم

هراسی از ترسهایت نداشته باش

برای مثال اگر صدای ترمز ماشین میشنویم، باید سریع اقدام کنیم و از خطر دور شویم

یا به فرزند خود یاد میدهیم از آتش حذ ر کند، زیرا آتش میسوزاند

این ماموریت ترس بسیار مفید و برای حمایت از ما است.

اگر ما بی پروا به ترس اهمیت ندهیم، زندگی خود را به خطر خواهیم انداخت

زمانی که ترس بوجود می آید، نشاندهندۀ این هست که یک کمبودی موچود است یا یک خطری واقعی در کمین مااست

اما زمانی که ترس بیش از اندازه و بطور مداوم باشد، باید بد نبال راه چاره باشیم و حتی اگر لازم باشد، با کمک یک روانشناس در جهت بهبود آن قدم بر داریم

این خیلی مهم و واجب است که دلیل ترس خود را بجوئیم و از او ابائی نداشته باشیم

اگر از ترس بترسیم، نمیتوانیم جویای دلیل آن شویم. ترس چنان بر ما غلبه میکند که تلاش میکنیم از روبرو شدن با آن حذر میکنیم، یعنی از ترس میترسیم

علائم ترس

سست شدن زانوها، تنگی نفس، منقبض شدن عضلات، لرزیدن بدن، حالت تهوع، عرق کردن، بعضی انسانها کف دستشان خیس عرق میشه وووو… .

 سعی کنید با ترس خود رابطه برقرار کنید و نگذارید ترس بر شما غلبه کند. زیرا ترس ردپایی بجا میگدارد که نفس را بند می آورد

تصور کنید که یکی از کودکان درون شما احتیاج به کمک شما دارد. آیا شما از کودک میترسید؟

او میخواهد شما را متوجۀ چیزی بکند. چه چیزی؟

این را فقط شما میدانید. اگر به تنهایی برایتان مشکل است، د لیل آنرا بیابید، از یک روانشناس کمک بگیرید

ترس چهره های متفاوت دارد

هراسی از ترسهایت نداشته باش هراس از ترس - لوملی

ترس از شکست خوردن ، طرد شدن

ترس از قضاوت و فکر دیگران،

ترس از اشتباه کردن، ترس از انتقاد دیگران،

ترس از محرومیت عشق، ترک شدن و جدایی

ترس ازکافی نبودن، ناتوانی، بیخانمانی

ترس از دست دادن شغل و تنگناهای مالی

ترس از تایید نشدن، ترس از تنهایی

 

چگونه میتوانی به خودت کمک کنی؟

بسیار بسیار مهم و حیاتی: نفس آرام کشیدن  – نفس حیات است

 عمیق و آرام نفس بکشید، نگهدارید، از 10 تا 0 بشمارید، سپس باز ده، نگهدارید، از 10 تا 0 بشمارید، سپس نفس بکشید. 3 بار اینگونه نفس کشیدن را تکرار کنید. بدین ترتیب شما با احساسات خود، با کودکان درون خود در تماس خوبی قرار میگیرید

این تمرین احتیاج به خلاقیت و قدرت تصوری شما دارد

 به کودک ترسیده خود یک اسم بسیار زیتایی بدهید که دوست دارید. به عنوان مثال “سمندر”
با سمندر عاشقانه صحبت کنید و از او بپرسید که از چه چیزی ترسیده
به سمندر و داستانش با دقت گوش دهید. بعد از اینکه خوب به این کودک گوش دادید، نظر خود را به او بگویید که شما چی فکر می کنید. توجه توجه: بااحتیاط: باوقار و با ارزشمندی! به کودک ترس این احساس بدهید که شما او را درست درک کرده اید
از او بپرسید به چه چیزی نیاز دارد، او را دلداری دهید و با او تدابیری اتخاذ کنید، با هم راه حلی برای این مشکل پیدا کنید.
دست او را بگیرید و با هم کاری زیبا و بازیگوش انجام دهید 🙂 می دانید که کودکان عاشق بازی و همه چیزهای سرگرم کننده هستند

موفق باشید

هراسی از ترسهایت نداشته باش