Übersicht: auf Persisch

ویدیوهایی به زبان فارسی

ویدیوهایی به زبان فارسی با موضوعهای مختلف محدودیت ها و مرزهای خود را بشناسید و کودکان درون را حمایت کنید سبکبالی لذت زندگی انرژی مثبت Erkenne Dich selbst & erreiche nachhaltige Veränderungen! :خودشناسی آنگونه که ما فکر میکنیم، آنگونه هم احساس میکنیم Mehr lesen →

Geschichten auf persisch-داستانهایی به زبان فارسی

داستان ها، گفته ها و نقل قول ها تخیل و تمام حواس را تحریک می کنند حکایتها ما را به فکر وا می دارند. آنها دانش تجربی از زندگی هستند شیطان همه جا جار زد که قصد دارد از کار خود دست بکشد به روایت افسانه‌ها روزی شیطان همه جا جار زد که قصد دارد […] Mehr lesen →

هراسی از ترسهایت نداشته باش

با ترسهای خود دوستی برقرار کن ترس میخواهد به ما هشدار دهد که خطر در کمین ما است و ما باید هشیار شویم و خود را نجات دهیم برای مثال اگر صدای ترمز ماشین میشنویم، باید سریع اقدام کنیم و از خطر دور شویم یا به فرزند خود یاد میدهیم از آتش حذ ر کند، […] Mehr lesen →

به اندازه کافی خوب نیستم؟ (nicht gut genug)

کی به اندازه کافی خوب است؟ چه استاندارهایی برای اندازه گیری خوب کافی بودن وجود دارد؟ طبق چه معیارهایی چه زمانی خوب بودن کافی است؟ :دلیل اینکونه فکر کردن را می توانیم در دوران کودکی بیابیم توقعات و انتظارات والدین: کودکان میخواهند که والدین به آنها افتخار کنند کودکان خواهان  جایزه دریافت کردن (مانند عشق […] Mehr lesen →

پدیده ی کرونا؛ بحران جهانی و استرس | من خودم چه کار میتوانم بکنم؟

در دوره ای که کرونا و استرس ناشی از آن در دنیای بیرون می تازد، دردنیای درون ما چه می گذرد؟  دوران  بحران کرونا آبستن وقایع بسیارناگواریست که منجر به بیماریها، اختلالات جسمی و روانی و مشکلاتی مانند ایجاد عدم اطمینان، نگرانی ها و ترس ها، شرایط اضطراریِ مالی وخطرناک می شود دوره ی بحرانی […] Mehr lesen →

تعیین حد و مرز | محافظت از کودکان درون

آیا می توانیم در رابطه با دیگران مرز بگذاریم، حد و مرز قائل شویم و نه بگوییم؟ برای مرز قائل شدن در روابط احتیاج به خودشناسی و عشق به خود داریم آیا حد و مرز گذاشتن در روابط و نه گفتن از خودخواهی ما سرچشمه می گیرد؟ آیا این خودخواهی است که برای سلامتی جسمی […] Mehr lesen →

اشک ها قلب را پاک می کنند

اشک ها قلب را پاک می کنند مراجعه کننده ای نزد من از “گریستن” خود ناراحتی کرد . او از این بابت احساس ناخوشایندی داشت و موجب می شد از خودش خجالت بکشد :این داستان را برایش تعریف کردم. او دیگر هرگز از گریه کردن گلایه نکرد    گریه ی خندان یکی بود، یکی نبود […] Mehr lesen →

وداع با خشم و خشونت

وداع با خشم و خشونت وداع از چه کسی؟ Ein sehr wütender Abschied! پس از روزها و شبهایی مملو از درد و اشک و ناله و لابه، پس از هزاران بار ناسزاگفتن به خویشتنِ خویش، پنجره ای گشوده شد تا نسیم دلپذیر در این هوای سنگین بی مهر و بی لطف گذر کند… به اندازه ی […] Mehr lesen →

فرسودگی-استرس روزمره و حفظ کردن آرامش

.استرس روزمره ( فشارهای روزمرگی ) را میتوانید بسیار ساده کاهش دهید استرس در هر گوشه از زندگی ما، چه در حوزه ی کار و حرفه و چه در زندگی خصوصی (شخصی) به کمین نشسته است.  اگر مراقب نباشیم، استرس می تواند مزمن شود و موجب افسردگی و کسالت روحی شود !استرس یعنی: زنگ خطر!!! […] Mehr lesen →

روح و روان – جلسات تمرین

 روح و روان – جلسات تمرین .مشکلات روح و روان بر اثرویژگی های قرن حاضر، کثرت، پیچیدگی و تنوع روز افزون عوامل و پدیده های زندگی ست که روی روح و روان ما رد پا بجا میگذارند زندگی جدید و صنعتی تنوع گرا موجب می شود انسان قوای فکری و ذهنی خود را به مسائل گوناگون و […] Mehr lesen →