Übersicht: به زبان فارسی

زبان عشق: دوست داری چگونه عشق را بیان و دریافت کنی؟

زبان عشق؟ زبان عشق ما – بیان و دریافت آن – بسیار متفاوت است. این زبان را در کودکی یاد گرفته ایم آنچه اغلب ایجاد مشکل میکند این است که انتظار داریم که در روابط فامیلی، همکاران، دوستان و بویژه در رابطه مشترک عشقی (شریک زندگی) با زبان آشنای ما محبت و عشق خود را […] Mehr lesen →

Farsi-Therapie | مشاوره و روانکاوی برای زوجین و یکنفره به زبان فارسی
و مشاوره زوج درمانی آنلاین

 به زبان فارسی مشاوره و روانکاوی زوجین و یکنفره برای پیشرفت شخصیت فردی و پرورش عشق برای تغییرات در زندگی مشترک اگر پارتنرتو موافق مشاوره نباشد، تو میتوانی به تنهایی هم بسیار اثر مثبت بگذاری و با موفقیت به تغیرات دلخواه خود برسی خودشناسی اولین و مهمترین قدم در راه رسیدن به هدفها و آرزوها، […] Mehr lesen →