Übersicht: ترس و خشم

به زبان فارسی مشاوره و روانکاوی برای زوجین، زندگی مشترک

 به زبان فارسی مشاوره و روانکاوی زوجین، برای پیشرفت شخصیت فردی و پرورش عشق  خودشناسی اولین و مهمترین قدم در راه رسیدن به هدفها و آرزوها، عشق به خود و موفقیت در زندگی است من کی هستم؟ خود را چگونه می بینم؟ چه انگیزه هایی و چه نیازهایی دارم؟  خودشناسی تنها راهی است که زمینه […] Mehr lesen →