Übersicht: عشق به خود

چگونه کودکان درونم را کشف کنم؟

کودکان درون و چگونگی کشف آنها تصور کنید بعضی از کودکان درونی شما با خوشحالی و شادی بازی می کنند، در حالی که بعضی دیگر بی حال، تنها، عصبانی یا غمگین هستند این کودکان درون که به عنوان بخش‌های شخصیت یا تیم درونی نیز نام برده می‌شوند، استعاره‌ای از احساسات ما هستند که با تجربیات […] Mehr lesen →

هراسی از ترسهایت نداشته باش

با ترسهای خود دوستی برقرار کن ترس میخواهد به ما هشدار دهد که خطر در کمین ما است و ما باید هشیار شویم و خود را نجات دهیم برای مثال اگر صدای ترمز ماشین میشنویم، باید سریع اقدام کنیم و از خطر دور شویم یا به فرزند خود یاد میدهیم از آتش حذ ر کند، […] Mehr lesen →

Farsi-Therapie | مشاوره و روانکاوی برای زوجین و یکنفره به زبان فارسی
و مشاوره زوج درمانی آنلاین

 به زبان فارسی مشاوره و روانکاوی زوجین و یکنفره برای پیشرفت شخصیت فردی و پرورش عشق برای تغییرات در زندگی مشترک اگر پارتنرتو موافق مشاوره نباشد، تو میتوانی به تنهایی هم بسیار اثر مثبت بگذاری و با موفقیت به تغیرات دلخواه خود برسی خودشناسی اولین و مهمترین قدم در راه رسیدن به هدفها و آرزوها، […] Mehr lesen →