Persische Therapeutin

به زبان فارسی

راهنمایی و تمرینهای مختلف به زبان فارسی برای پیشرفت و پایداری بیشتر شخصیتی  یکی از ضرب المثلهای مورد پسند من به زبان فارسی  “از من است که بر من است„  من کی هستم؟ چگونه خودرا می بینم؟ چه انگیزه هایی و چه نیازهایی دارم؟ خودشناسی اولین و مهمترین قدم در راه رسیدن به عشق به […] Mehr lesen →

Persische Geschichten auf persisch روایات به فارسی

Persische Geschichten …  یکی بود یکی نبود :داستان Persische Geschichten auf Persisch – für die lieben Iraner werden demnächst hier veröffentlicht. Das Si-o-seh Pol (persisch سی وسه پل) Kennst du (Persische) Geschichten? Schicke deine persischen Geschichten gerne mir zu. Ich freue mich sehr. Vielen Dank! Persische داستان: Der Teufel  شیطان همه جا جار زد که قصد دارد از کار […] Mehr lesen →

اشک ها قلب را تمیز می کنند

اشک ها قلب را تمیز می کنند مراجعه کننده ای نزد من از “گریستن” خود ناراحتی کرد . او از این بابت احساس ناخوشایندی داشت و موجب می شد از خودش خجالت بکشد.  داستانی به نام گریه ی خندان یکی بود، یکی نبود . در روزگاران قدیم گریه ای زندگی می کرد که هیچ کس […] Mehr lesen →

وداع با خشم و خشونت

وداع با خشم و خشونت وداع از چه کسی؟ Ein sehr wütender Abschied!  پس از روزها و شبهایی مملو از درد و اشک و ناله و لابه ، پس از هزاران بار ناسزاگفتن به خویشتنِ خویش، پنجره ای گشوده شد تا نسیم دلپذیر در این هوای سنگین بی مهر و بی لطف گذر کند… به […] Mehr lesen →

فرسودگی-استرس روزمره و حفظ کردن آرامش

.استرس روزمره ( فشارهای روزمرگی ) را میتوانید بسیار ساده کاهش دهید استرس در هر گوشه از زندگی ما ، چه در حوزه ی کار و حرفه و چه در زندگی شخصی به کمین نشسته است.  اگر مراقب نباشیم، استرس می تواند مزمن شود و موجب افسردگی و کسالت روحی شود !استرس یعنی :” زنگ […] Mehr lesen →

روح و روان – جلسات تمرین

 روح و روان – جلسات تمرین .مشکلات روح و روان بر اثرویژگی های قرن حاضر، کثرت، پیچیدگی و تنوع روز افزون عوامل و پدیده های زندگی ست که روی روح و روان ما رد پا بجا میگذارند زندگی جدید و صنعتی تنوع گرا موجب می شود انسان قوای فکری و ذهنی خود را به مسائل گوناگون و […] Mehr lesen →

چگونه خود را دوست بداریم = Selbstliebe

عشق بخود: چگونه خود را دوست بداریم   چکونه با کودک درون خود ارتباط برقرار کنیم چکونه  نیروی خلاقیت خود را رشد دهیم و  آوای نیروهای درون خود را شنیده با آنها ارتباطی سازنده برقرار سازیم تا از این رهگذر به احساس آرامش و خرسندی دست یابیم؟ Mehr lesen →