Persische Therapeutin

وداع با خشم و خشونت

وداع با خشم و خشونت وداع از چه کسی؟ Ein sehr wütender Abschied! پس از روزها و شبهایی مملو از درد و اشک و ناله و لابه، پس از هزاران بار ناسزاگفتن به خویشتنِ خویش، پنجره ای گشوده شد تا نسیم دلپذیر در این هوای سنگین بی مهر و بی لطف گذر کند… به اندازه ی […] Mehr lesen →

Farsi-Therapie | مشاوره و روانکاوی برای زوجین و یکنفره به زبان فارسی
و مشاوره زوج درمانی آنلاین

 به زبان فارسی مشاوره و روانکاوی زوجین و یکنفره برای پیشرفت شخصیت فردی و پرورش عشق برای تغییرات در زندگی مشترک اگر پارتنرتو موافق مشاوره نباشد، تو میتوانی به تنهایی هم بسیار اثر مثبت بگذاری و با موفقیت به تغیرات دلخواه خود برسی خودشناسی اولین و مهمترین قدم در راه رسیدن به هدفها و آرزوها، […] Mehr lesen →

فرسودگی-استرس روزمره و حفظ کردن آرامش

.استرس روزمره ( فشارهای روزمرگی ) را میتوانید بسیار ساده کاهش دهید استرس در هر گوشه از زندگی ما، چه در حوزه ی کار و حرفه و چه در زندگی خصوصی (شخصی) به کمین نشسته است.  اگر مراقب نباشیم، استرس می تواند مزمن شود و موجب افسردگی و کسالت روحی شود !استرس یعنی: زنگ خطر!!! […] Mehr lesen →

روح و روان – جلسات تمرین

 روح و روان – جلسات تمرین .مشکلات روح و روان بر اثرویژگی های قرن حاضر، کثرت، پیچیدگی و تنوع روز افزون عوامل و پدیده های زندگی ست که روی روح و روان ما رد پا بجا میگذارند زندگی جدید و صنعتی تنوع گرا موجب می شود انسان قوای فکری و ذهنی خود را به مسائل گوناگون و […] Mehr lesen →

چگونه خود را دوست بداریم = Selbstliebe

عشق بخود: چگونه خود را دوست بداریم   چکونه با کودکان درون خود ارتباط برقرار کنیم چکونه  نیروی خلاقیت خود را رشد دهیم و  آوای نیروهای درون خود را شنیده با آنها ارتباطی سازنده برقرار سازیم تا از این رهگذر به احساس آرامش و خرسندی دست یابیم؟ Mehr lesen →