Persische Therapeutin

روح و روان – جلسات تمرین

 روح و روان – جلسات تمرین .مشکلات روح و روان بر اثرویژگی های قرن حاضر، کثرت، پیچیدگی و تنوع روز افزون عوامل و پدیده های زندگی ست که روی روح و روان ما رد پا بجا میگذارند زندگی جدید و صنعتی تنوع گرا موجب می شود انسان قوای فکری و ذهنی خود را به مسائل گوناگون و […] Mehr lesen →

چگونه خود را دوست بداریم = Selbstliebe

عشق بخود: چگونه خود را دوست بداریم   چکونه با کودکان درون خود ارتباط برقرار کنیم چکونه  نیروی خلاقیت خود را رشد دهیم و  آوای نیروهای درون خود را شنیده با آنها ارتباطی سازنده برقرار سازیم تا از این رهگذر به احساس آرامش و خرسندی دست یابیم؟ Mehr lesen →